Kırsal Kalkınma Desteklerinde Hibe Tutarları Arttırıldı.
Haber
15 Ekim 2021 - Cuma 15:13
 
Kırsal Kalkınma Desteklerinde Hibe Tutarları Arttırıldı.
Başvuru zamanı Bakanlıkça yayımlanacak olan güncel uygulama rehberi ile duyurulacak.
Ekonomi Haberi
Kırsal Kalkınma Desteklerinde Hibe Tutarları Arttırıldı.

Kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmeler ile küçük ölçekli aile işletmelerinin desteklenmesi amacıyla Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ile Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları için yatırımcılara 50 hibe desteği sağlanmaktadır.

Ekonomik Yatırım Konuları:

1-Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar

2-Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar

3-Yenilenebilir enerji kaynaklarından ısı ve/veya elektrik üreten üretim tesisleri yapımına yönelik yatırımlar

4-Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar

5-Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlardır.

-Hibeye esas proje tutarları; Yeni tesis başvurularında, 3.500.000 TL, tamamlama başvurularında 2.500.000 TL kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon başvurularında 2.000.000 TL'ye yükseltilmiştir.

-Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 250.000 TL'dir.

-Hibeye esas proje tutarının 50'sine hibe yoluyla destek verilecektir.

Başvuru Zamanı:

Başvuru zamanı Bakanlıkça yayımlanacak olan güncel uygulama rehberi ile duyurulacaktır.

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırım Konuları:

1) Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri,

2) Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar,

3) Bilişim sistemleri ve eğitimi,

4) El sanatları ve katma değerli ürünler,

5) İpek böceği yetiştiriciliği,

6) Su ürünleri yetiştiriciliği,

7) Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları,

8) Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yatırımlarıdır.

Hibeye Esas Proje Tutarları; Uygulanacak proje başvuruları "A İş Planı" ve "B İş Planı" olarak iki kısma ayrılmıştır.

-A İş Planı ile; mevcut tarımsal işletmelerin Makine-Ekipman İhtiyaçlarını Hibeye Esas Proje Tutarı 300.000 TL'ye kadar olacak şekilde karşılanması planlanmıştır.

-B İş Planı kapsamında gerçekleştirilecek başvurularda Hibeye esas Proje üst limiti 600.000 TL'ye yükseltilmiştir. Hibeye esas proje tutarı alt limiti 20.000 TL'dir.

-Hibeye esas proje tutarının 50'sine hibe yoluyla destek verilecektir.

Başvuru Zamanı:

Başvuru zamanı Bakanlıkça yayımlanacak olan güncel uygulama rehberi ile duyurulacaktır.

Ekonomik Yatırımlar İçin Başvuru Sahiplerinde Aranacak Özellikler:

A İş Planı  Proje başvurularında çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler başvuru yapabilir. A iş planı kapsamında proje sunacakların son başvuru tarihinden önce en az bir yıldır söz konusu sistemlere kayıtlı olması gerekmektedir.

Kollektif, Limited ve Anonim Şirketler, Tarımsal Amaçlı Kooperatifler, Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri, Islah Amaçlı Yetiştirici Birlikleri ve Tarımsal Üretici Birlikleri iktisadi teşekkülleri tüzel kişilik olarak başvurabilirler.

 

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24)'De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2021/34)

Detaylar :  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211009-8.htm

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25)'De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2021/35)

Detaylar : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211009-9.htm


Kaynak: () - Haber Merkezi Editör: Nazlı Soysal
Etiketler: Kırsal, Kalkınma, Desteklerinde, Hibe, Tutarları, Arttırıldı.,
Yorumlar
Haber Yazılımı